Βιολογικός Καθαρισμός

"Οικιακά λύματα οικισμού ΔΕΗ"

Το έργο «Βιολογικός Καθαρισμός για οικιακά λύματα οικισμού ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα» αποτελεί  ένα τεχνικό υδραυλικό έργο υποδομής για την προστασία του περιβάλλοντος, πρωτοποριακό για την περιοχή μας, διασφαλίζοντας την καλή επεξεργασία και τον καθαρισμό των οικιακών λυμάτων-αποβλήτων του οικισμού της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, πριν την διάθεση τους στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο παρακείμενο ρέμα Σουλού. Είναι το πρώτο έργο στο είδος του, που κατασκευάσθηκε στην Δυτικά Μακεδονία και από τα πρώτα πανελλαδικά.Αφορά την πλήρη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας οικιακών λυμάτων οικισμού.Στο έργο αυτό συμμετείχα ως Επιβλέπων Μηχανικός έργου της Εταιρίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ και η αποκτηθείσα εμπειρία μου ήταν μεγάλη και ανεκτίμητη.

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1.  Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστήματος πλήρης επεξεργασίας αστικών λυμάτων (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ειδικού εξοπλισμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων)  και την αδειοδότηση του από την Νομαρχία Κοζάνης για την ελεύθερη διάθεση τους στο περιβάλλον, ήτοι

  1. Τον αγωγό εισροής από PVC Σ41 για την είσοδο των αστικών λυμάτων του οικισμού στον βιολογικό καθαρισμό.
  2. Την κατασκευή των εγκαταστάσεων των αντλιών ΑΡΧΙΜΗΔΗ και των εσχαρών συγκράτησης των φερτώνανεπεξέργαστων στερεών.
  3. Τις διπλές δεξαμενές αερισμού λυμάτων και μείωσης του ρύπου αυτών και των αγωγό μεταφοράς με βαρύτητα των λυμάτων στο κέντρο της παρακάτω δεξαμενή, μέσω στύλου με σταυροειδή στόμιο εκροής.
  4. Την κυκλική δεξαμενή καθίζησης ιλύος, με την κυκλικά περιφερόμενη ξύστρα δαπέδου για την προώθηση της ρευστής ιλύος στην παρακείμενη κυλινδρική δεξαμενή, το αντλιοστάσιο με τις αντλίες ιλύος και το περιμετρικό κυκλικό κανάλι για την απορροή του καθαρού νερού στις δεξαμενές χλωρίωσης.
  5. Την κυλινδρική δεξαμενή ιλύος, τα φρεάτια των αντλιών ιλύος και τον καταθλιπτικό αγωγό προώθησης ιλύος στις παρακείμενες δίδυμες δεξαμενές φυσικής στερεοποίησης της.
  6. Το κτίριο αποθήκευσης χλωρίου με τον αντίστοιχο μηχανισμό χλωρίωσης, εμβαδού 15μ2.
  7. Τις δίδυμες  δεξαμενές στερεοποίησης ιλύος και τους αντίστοιχους αγωγούς στραγγισμάτων προς τις δεξαμενές χλωρίωσης.
  8. Την δαιδαλώδη δεξαμενή χλωρίωσης για την απολύμανση τους καθαρού νερού και τον αγωγό διάθεσή του στο περιβάλλον (ρέμα Σουλού).
  9. Το κτίριο διοίκησης με τους πίνακες και τα λοιπά όργανα ελέγχου όλης της εγκατάστασης, εμβαδού 60μ2.
  10. Φρέατια ελέγχου και εγκατάστασης εξοπλισμού και συσκευών.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα