ΠΡΟΦΙΛ

Η κατασκευαστική εταιρία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΦΩΤΙΟΥ Ε.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ” ιδρύεται το έτος 2010 από τον Φώτιο Φραγκούδη, Πολιτικό Μηχανικό και αποτελεί την εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του ιδίου, που ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, χαράζοντας μια νέα ανοδική πορεία, με εχέγγυα την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία στον κλάδο των κατασκευών, δίνοντας έμφαση στην τοπική και εγχώρια αγορά και ενισχύοντας την θέση της σ’ αυτές. Επίσης προχώρησε σε κινήσεις, που ενισχύουν την τεχνογνωσία και εξειδίκευση της σε διάφορους τομείς των υποδομών, τις οποίες έχει θέσει ως αναπτυξιακούς πυλώνες της.

Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, με την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής “με το κλειδί στο χέρι” έργων Οικοδομικών, Κτιριακών, Ενεργειακών, Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών, Υδραυλικών και Οδοποιΐας, προσφέροντας την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, την τεχνογνωσία, τα ποιοτικά υλικά, την επαγγελματική κατάρτιση του έμπειρου προσωπικού της εταιρίας μας και των συνεργατών μας και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό,εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα και μεθόδους κατασκευών και επιδεικνύοντας εξαιρετική συνέπεια, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοπιστία και μεγάλη ευθύνη, με την τήρηση των συμφωνιών και των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες και μεγάλες απαιτήσεις των πελατών της.Οι υπηρεσίες μας παρέχουν ασφάλεια και εγγύηση. Η δύναμή μας πηγάζει από την ιστορία μας. Μία ιστορία πλέον των τριάντα ετών με πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αγορά και με εμβληματικά έργα στην τοπική κοινωνία. Με σιγουριά για το μέλλον.

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών της εταιρίας εστιάζεται σε έργα δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος, όπως έργα υποδομής, οικοδομικά και κτιριακά projects, μεταλλικά κτίρια, τεχνικά και γέφυρες οδοποιΐας, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιολογικούς καθαρισμούς, πλατείες και διαμορφώσεις δημοσίων ακαλύπτων χώρων πόλεων, οικισμών καθώς και ακαλύπτων ιδιωτικών χώρων, ισόπεδων συγκοινωνιακών κόμβων, πισίνες, βιομηχανικά ενεργειακά έργα, θεμελιώσεις βάσεων ανεμογεννητριών και υποσταθμούς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, δεξαμενές υγρών και στερεώναπό σκυρόδεμα, γεφυροπλάστιγκες από σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή, οχετούς, θεμελιώσεις εγκαταστάσεων  ταινιοδρόμων και ταινιογεφυρών με του υποσταθμούς τους, σιλό σκυροδέματος, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, κτιριακές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, εξωτερικές θερμομονώσεις, εκκλησίες και διάφορους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κατασκευές μπετοσίδηρου και εργασίες κατασκευής ξυλοτύπου και μεταλλοτύπου σκυροδεμάτων με την χρήση ιδιόκτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της γερμανικής εταιρίας PERI, συντηρήσεις κτιρίων, παντός είδους περιφράξεις από σκυρόδεμα, πέτρα και συρματόπλεγμα.


OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα