Αποπεράτωση αποχ. δικτύου

"Καστοριά"

Το έργο «Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Καστοριάς» αποτελεί  ένα τεχνικό υδραυλικό έργο υποδομής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου της πόλης Καστοριάς, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική απομάκρυνση όλων των αστικών λυμάτων της πόλης προς τον υπό κατασκευή βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων πλησίον της κοινότητας του Δισπηλιού και συγχρόνως προστατεύοντας την λίμνη από την μεγάλη ρύπανση εξαιτίας των αστικών λυμάτων.Αφορά την κατασκευή αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών λυμάτων και ειδικές αντιστηρίξεις και κατασκευές με ειδικό εξοπλισμό, εντός του αστικού ιστού της πόλης της Καστοριάς. Στο έργο αυτό συμμετείχα ως Επιβλέπων Μηχανικός έργου της Εταιρίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ και Σαραντόπουλος CIS και η αποκτηθείσα  εμπειρία μου ήταν μεγάλη και ανεκτίμητη.

 

Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε τις ακόλουθες κατασκευές:

  1. Κατασκευή κυλινδρικού αντλιοστασίου εξ οπλισμένου σκυροδέματος με την χρήση φρεατοπασσάλων, με το μοτίβο κατασκευής τους 2 άοπλοι τεμνόμενοι ενδιάμεσα από έναν  οπλισμένο να επαναλαμβάνεται κυκλικά για την δημιουργία απολύτως στεγανού χώρου, διαστάσεων διαμέτρου Φ6,00 και βάθους 6,00μ, δίπλα ακριβώς στην όχθη της λίμνης, με την χρήση πυργογερανού κατασκευής φρεατοπασσάλων και την διαδοχική εκτέλεση των εκσκαφών διάνοιξης του πασσάλου, σκυροδέτησής του και στην συνέχεια της ανόρυξης του χώρου μεταξύ των πασσάλων με αρπάγη, προκειμένου εκτελεσθούν οι εργασίες  σκυροδεμάτωντου κυλινδρικού οπλισμένο μανδύα – τοιχείουκαι της πλάκας επικάλυψης του αντλιοστασίου.
  2. Κατασκευή όμοια δεύτερου κυλινδρικού αντλιοστασίου εξ οπλισμένου σκυροδέματος, ως προηγούμενα με διαστάσεις διαμέτρου Φ9,00 και βάθους 6,00μ, δίπλα ακριβώς στην όχθη της λίμνης.
  3. Κατασκευή των αγωγών διασύνδεσης των ανωτέρω αντλιοστασίων με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, πραγματοποιώντας αντιστηρίξεις των πρανών των ορυγμάτων με χρήση σιδερένιων πασσαλοσανίδων και μεταλλικών πετασμάτων τύπου KRINGS.
  4. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Φ315PVC, 16atm, με την αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων με χρήση σιδερένιων πασσαλοσανίδων και μεταλλικών πετασμάτων τύπου KRINGS.
  5. Κατασκευή τσιμεντένιου αγωγού με έγχυτο επί τόπου οπλισμένο σκυροδέμα, με την χρήση φουσκωτού μπαλονιού διαμέτρου Φ100εκ, σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα των 10μ.
  6. Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων από PVC διαφόρων διατομών με την αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων με χρήση σιδερένιων πασσαλοσανίδων και μεταλλικών πετασμάτων τύπου KRINGS.
  7. Κατασκευή του τελευταίου υπόγειου κυλινδρικού αντλιοστασίου λυμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή των διασυνδετηρίων αγωγών με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο.
  8. Εργασίες ανακατασκευής των ορυγμάτων με την διάστρωση θραυστού αμμοχάλικου 3Ακαι την διάστρωση τους με ασφαλτοτάπητα.
  9. Εργασίες πλήρης ανακατασκευής του κεντρικού δρόμου μπροστά από το παλιό γήπεδο, με την κατασκευή οδοστρωσίας από θραυστό αμμοχάλικο και την στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτοτάπητα.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα