Διαμορφώσεις χώρων

"Διάφορες κοινότητες Εορδαίας"

Το έργο «Διαμορφώσεις χώρων σε διάφορες κοινότητες της Εορδαίας» αποτελεί  μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι παρεμβάσεις και διαμορφώσεις ήταν ποικίλες και περιελάμβαναν την πλήρη διαμόρφωση του χώρου για άμεση χρήση από τους πολίτες των τοπικών κοινοτήτων, που επωφελούνται από το έργο αυτό. Έτσι, αναδείχθηκαν και αξιοποιήθηκαν χώροι και πλατείες απομονωμένες και δόθηκε η ευκαιρία στους κατοίκους να έχουν μία εναλλακτική λύση υπαίθριας αναψυχής και κοινωνικής δραστηριότητας, εκτός της κεντρικής πλατείας του χωριού.

Το έργο περιλαμβάνει τις διαμορφώσεις χώρων σε διάφορες κοινότητες της Εορδαίας, ήτοι διευθετήσεις χειμάρρων εντός οικισμών με κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, εκσκαφές, επιχώσεις, διάστρωση φυτική γης στα παρτέρια, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές από πέτρα, διάστρωση κυβόλιθων, κατασκευές πέτρινων καθιστικών και διαφόρων σχεδίων κιοσκιών, διάφορες ξύλινες και πέτρινες κατασκευές, κτίριο αναψυκτηρίου, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων, φυτεύσεις και φυτευτικό υλικό, τοιχεία και τοίχοι οπλισμένου σκυροδέματος, συρματοκιβώτια, κιγκλιδώματα, επιστρώσεις και επενδύσεις τοίχων με χονδρόπλακες ακανόνιστες.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (5.000,00μ3)
  2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (600,00μ3) Σιδηροί οπλισμοί (60,000,00κλγ)
  3. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 1.000,00 μ3
  4. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (5.000,00κλγ)
  5. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (1.000,00μ2)
  6. ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  7. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
  8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  9. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα