Δεξαμενές ύδατος

"Βιομηχανικό συγκρότημα ΛΚΔΜ"

Το έργο «Δεξαμενές ύδατος ΑΗΣ»  αποτελεί  ένα τεχνικό υδραυλικό έργο υποδομής για την διασφάλιση της επάρκειας του ΑΗΣ σε νερό. Αφορά την κατασκευή δύο κυλινδρικών δεξαμενών χωρητικότητας 400μ3 πόσιμου νερού η κάθε μία. Το έργο κατασκευάζεται στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΛΚΔΜ, πλησίον του οικισμού του Προαστίου.

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Γενικές εκσκαφές θεμελίων
  2. Κατασκευή βάσης με θραυστό αμμοχάλικο 3Α
  3. Κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης με άολπλο σκυρόδεμα.
  4. Κατασκευή 2 κυλινδρικών δεξαμενών χωρητικότητας 400,00μ3 πόσιμου νερού η κάθε μία.
  5. Κατασκευή οικίσκου δικλείδων

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

  1. Γενικές εκσκαφές 715,00μ3
  2. Κατασκευή βάσης 3Α   1.100,00μ2
  3. Σκυροδέματα 400,00μ3
  4. Σιδηροί οπλισμοί  41.000,00κλγ
  5. Λοιπές εργασίες

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα