Υπόγεια διάβαση

"Κόμανος"

Το έργο «Κατασκευή υπόγειας διάβασης Κομάνου» αποτελεί  ένα οικοδομικό έργο υποδομής της  διασύνδεσης ορυχείων για την ορθή ανάπτυξη αυτών και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με τον επαρκή εφοδιασμό τους.

Αφορά την κατασκευή ενός κιβωτοειδούς μορφής τεχνικού διαστάσεων μήκος 20,40μ και καθαρής διατομής πλάτους 9,00μ και ύψους 5,00, καθώς και την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφους πλευρικούς τοίχος, ελεύθερου  ύψους 6,40μ, για την διαμόρφωση κάτω διάβασης οδού.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

1.         ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

2.         ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1.         Η κατασκευή των θεμελίων - βάθρων της γέφυρας

2.         Η κατασκευή πτερυγοτοίχων

3.         Η κατασκευή πλάκας καταστρώματος και οι πλάκες πρόσβασης αυτής.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

  1. Σκυρόδεμα C20/25630,00μ3
  2. Σιδηρός οπλισμός Β500c75.000,00κλγ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα