Ανέγερση βάθρων

"Ταινιογέφυρα BK2"

Το έργο «Ανέγερση βάθρων και τοίχων αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος για ταινιογέφυρα BK2»  αποτελεί  ένα σημαντικό οικοδομικό έργο υποδομής της λιγνιτικής διασύνδεσης ορυχείων για την ορθή ανάπτυξη αυτών και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με τον επαρκή εφοδιασμό τους.

Αφορά την κατασκευή των θεμελίων – βάθρων των γεφυρών για την επέκταση ταινιοδρόμων, καθώς και την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφους πλευρικούς τοίχος, ελεύθερου  ύψους 5,00μ, για την διαμόρφωση κάτω διάβασης οδού.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
  2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
  3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Η κατασκευή των θεμελίων-βάθρων της ταινιογέφυρας.
  2. Την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου ύψους (5,00 μ) για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων και την ανεμπόδιστη και απρόσκοπτη δημιουργία κάτω διάβασης οδού.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

  1. Γενικές εκσκαφές 1.320,00μ3
  2. Επιχώματα με φυσικό αμμοχάλικο και θραυστό αμμοχάλικο 1.000,00μ3
  3. Σκυρόδεμα C20/25 560,00μ3
  4. Σιδηρός οπλισμός Β500c 45.000,00κλγ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα