Διάφορες οδικές γέφυρες

"ΛΚΔΜ"

Το έργο «Διάφορες Οδικές γέφυρες στο ΛΚΔΜ»  αποτελείται από οικοδομικά έργα υποδομής στα ορυχεία του ΛΚΔΜ για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων και την σύγχρονη καλή λειτουργία των ταινιοδρόμων στους πολλούς δρόμους του λιγνιτικού κέντρου. Αφορά την πλήρη κατασκευή των θεμελίων – βάθρων, πτερυγοτοίχων, καθώς και την κατασκευή της πλάκας του καταστρώματος και των πλακών πρόσβασης

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
  2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
  3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Η κατασκευή των θεμελίων–βάθρων, πτερυγοτοίχων της γέφυρας
  2. Η κατασκευή πλάκας καταστρώματος και οι πλάκες πρόσβασης αυτής.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

  1. Χωματουργικα 3.500,00μ3
  2. Σκυρόδεμα C20/252.560,00μ3
  3. Σιδηρός οπλισμός Β500c256.000κλγ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα