Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων

"ΤΜΔΑ Εορδαίας"

Η «Κατασκευή Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Εορδαίας»  αποτελεί  το πρώτο στάδιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και λειτουργεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στο οποίο τα αστικά στερεά απόβλητα συγκεντρώνονται, μετά την αποκομιδή τους μέσα στη πόλη και στα χωριά από τα απορριμματοφόρα, και αφού εκφορτωθούν μέσα στις χοάνες της μονάδας, συμπιέζονται, ώστε να μειωθεί  σημαντικά ο όγκος τους και στην συνέχεια μεταφορτώνονται στα ειδικά containers και μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία στον χώρο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και την ταφή των υπολειμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

 

Το έργο περιλαμβάνει την ηλεκτρονκή γεφυροπλάστιγκα με τον προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο, τις 3 μεταλλικές χοάνες φόρτωσης των απορριμμάτων σε σχήμα ανάστροφης κόλουρης πυραμίδας, την κατασκευή των έργων υποδομής (ράμπες, οπλισμένα σκυροδέματα, χωματουργικά, οδοστρωσία,  ασφαλτοστρώσεις, περιφράξεις), των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αντικεραυνική προστασία. 

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (15.000,00μ3)
  2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (600,00μ3) Σιδηροί οπλισμοί (60,000,00κλγ)
  3. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (30.000,00κλγ)
  4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (3.890,00μ2)
  5. ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  7. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα