Νέοι ταινιόδρομοι τέφρας

"Εσωτ. αποθήκη ΟΝΠ"

Το έργο «Χωματουργικές και δομικές εργασίες νέων ταινιοδρόμων τέφρας στην εσωτ. απόθεση  ONΠ»  αποτελεί  ένα σημαντικό οικοδομικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη των ορυχείων και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με την ταχεία και αποτελεσματικήαπομάκρυνσητης τέφρας. Αφορά την κατασκευή των θεμελίων – βάθρων προωθημένων κεφαλών, των θεμελίων – βάθρων των χοανών φόρτωσης, των γεφυρών και των τερματικών για την επέκταση υφισταμένων ταινιοδρόμων, καθώς και την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου  ύψους 6,00μ, για την διαμόρφωση δαπέδων υποδοχής ταινιοδρόμων τέφρας.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτωκατηγορίες εργασιών:

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
 3. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου ύψους (6,00 μ) για τη διαμόρφωση δαπέδων.
 2. Η κατασκευή των θεμελίων-βάθρων τηςπροωθούμενης κεφαλής.
 3. Η κατασκευή των θεμελίων - βάθρων των χοανών φόρτωσης, των γεφυρών και των τερματικών για την απομάκρυνση της τέφρας.
 4. Η κατασκευή των βάθρων εκ σκυροδέματος των Τ/Δ του κόμβου.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

 1. Εκσκαφές 169.500,00μ3
 2. Επιχώματα με φυσικό αμμοχάλικο 58.000,00μ3
 3. Σκυρόδεμα C20/252.000,00μ3
 4. Σιδηρός οπλισμός Β500c175.000,00κλγ
 5. Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα 30,00μ3
 6. Λιθοπληρώσεις 9.000,00μ3

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα