Πολιτιστικό Κέντρο

"Άγιος Χριστόφορος"

Η «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κτιρίου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο και Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου» αφορά όλες εκείνες τις εργασίες, ώστε το κτίριο να είναι κατάλληλο για την  νέα του του χρήση.

Το κτίριο είναι μονόροφο.Αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 260,00 τμ, Το συνολικό του ύψος ανέρχεται στα 4,50μ.

Στην έννοια του  υπόψη έργου περιλαμβάνονται:

 1. Καθαιρέσεις
 2. Ενισχύσεις και υποστυλώσεις οροφής
 3. Χρωματισμοί
 4. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων
 5. Κατασκευή νέων εργασιών
 6. Επενδύσεις πέτρας
 7. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων
 8. Επενδύσεις και επιχρίσματα
 9. Επισκευές
 10. Ψευδοροφή ορυκτών ινών

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Καθαίρεση κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων ξύλινων.
 2. Καθαίρεση επικεράμωσης, τοποθέτηση πισσόχαρτου και επικεράμωσημε καινούρια.
 3. Δοκίδωσηξύλινης οροφής στα σημεία που έχει χαλάσει και τοποθέτηση υδρορροών
 4. Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλας και υδροχρωματισμοί δια τσιμεντοχρώματος του κτιρίου εξωτερικά.
 5. Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος του κτιρίου εσωτερικά.
 6. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων για τις κλίμακες και τα μπαλκόνια λόγω παλαιότητας.
 7. Κατασκευή τεσσάρων (4) W.C.
 8. Επένδυση μπαλκονιού και κλίμακας με πέτρα.
 9. Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών με ξύλινες από μαόνι λόγω παλαιότητας.
 10. Καθαίρεση πλινθοδομών.
 11. Τοποθέτηση μεταλλικών ΙΡΕ 300 στα σημεία που θα γίνει καθαίρεση πλινθοδομών
 12. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών των εσωτερικών θυρών .
 13. Τοποθέτηση κουφωμάτων στο εσωτερικό του κτιρίου.
 14. Επένδυση δια πλακιδίων πορσελάνης στα 4WC.  15. Επενδύσεις δαπέδου δια κεραμικών πλακιδίων.
 15. Επιχρίσματα.
 16. Καθαίρεση παλαιού μωσαϊκού από τα μπαλκόνια και τα σκαλιά.
 17. Διάστρωση σκυροδέματος στο μπαλκόνι λόγω καθίζησης του παλαιού.
 18. Επισκευή της αργολιθοδομής της περίφραξης του κτιρίου.
 19. Κατασκευή ψευδοροφής ορυκτών ινών, σε αντικατάσταση της παλαιάς από νευρομετάλ.
 20. Επισκευές ρωγμών και καθιζήσεων τοίχων. Ενίσχυση τοιχοποιίας.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα