Βάσεις ταινιογεφυρών

"Διαλιγνιτική διασύνδεση ορυχείων"

Το έργο «Βάσεις ταινιογεφυρών διαλιγνιτικής διασύνδεσης ορυχείων»  αποτελεί  ένα σημαντικό οικοδομικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη των ορυχείων και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με την ταχεία και αποτελεσματική μεταφορά του λιγνίτη για τον εφοδιασμό τους και την σωστή και συνεχή λειτουργία τους. Αφορά την κατασκευή των θεμελίων – βάθρων των ταινιογεφυρών και των τοίχων αντιστήριξης των πρανών για την επέκταση υφισταμένων ή την κατασκευή νέων ταινιοδρόμων.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

1.         ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

2.         ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

3.         ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.         ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1.         Η κατασκευή των θεμελίων – βάθρων των ταινιογεφυρών των διαφόρων διαβάσεων

2.         Η κατασκευή των θεμελίων - βάθρων των διαφόρων βάσεων και μικροκατασκευών.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

1.         Εκσκαφές 1.500,00μ3

2.         Επιχώματα με φυσικό αμμοχάλικο 2.500,00μ3

3.         Σκυρόδεμα C20/25 600,00μ3

4.         Σιδηρός οπλισμός Β500c 6.000,00κλγ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα