Βάσεις ταινιογεφυρών

"Διαβάσεις ΟΣΕ"

Το έργο «Βάσεις ταινιογεφυρών διαβάσεων ΟΣΕ»  αποτελεί  ένα σημαντικό οικοδομικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη των ορυχείων και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με την ταχεία και αποτελεσματική απομάκρυνση της τέφρας και των άγονων υλικών-εκσκαφών. Αφορά την κατασκευή των θεμελίων – βάθρων των ταινιογεφυρών και των τοίχων αντιστήριξης των πρανών για την επέκταση υφισταμένων ταινιοδρόμων.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

1.         ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

2.         ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

3.         ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.         ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1.         Την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου ύψους (4,00 μ) για τη διαμόρφωση δαπέδων.

2.         Η κατασκευή των θεμελίων – βάθρων των ταινιογεφυρών των διαφόρων διαβάσεων

3.         Η κατασκευή των θεμελίων - βάθρων των διαφόρων βάσεων και μικροκατασκευών.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

1.         Εκσκαφές 3.650,00μ3

2.         Επιχώματα με φυσικό αμμοχάλικο 4.500,00μ3

3.         Σκυρόδεμα C20/25 2.950,00μ3

4.         Σιδηρός οπλισμός Β500c 295.000,00κλγ

5.         Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα 30,00μ3

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα