Κτίριο Α1

"ΑΗΣ Πτολεμαΐδας"

Η «Ανακατασκευή κτιρίου Α1 στο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας για την στέγαση του κεντρικού μηχανουργείου ΛΚΔΜ» αφορά όλες εκείνες τις εργασίες, ώστε το κτίριο να είναι κατάλληλο για την  απαιτητική χρήση και την επιφορτισμένη λειτουργία του ως μηχανουργείο, στο οποίο επισκευάζονται και συντηρούνται σημαντικός εξοπλισμός της ΔΕΗ.

Το κτίριο είναι μονόροφο. Αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 1.800,00 τμ, Το συνολικό του ύψος ανέρχεται στα 11,00μ.

Στην έννοια του  υπόψη έργου περιλαμβάνονται:

  1. Καθαιρέσεις
  2. Σιδηρουργικά (μεταλλική στέγη) με επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη με πάνελς θερμομονωτικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα και πλήρωση πολυουρεθάνης.
  3. Κουφώματα αλουμινίου και συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο.
  4. Χρωματισμοί
  5. Βιομηχανικά προπετάσματα βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητα.
  6. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την κατασκευή νέας μεταλλικής στέγης δύριχτης από χάλυβα Fe235 με αντισκωριακή προστασία και χρωματισμένη με τρεις στρώσεις χρώματος, αφού πρώτα γίνεται αμμοβολή της. Η μεταλλική στέγη αγκυρώνεται με διατμητικούς συνδέσμους Μ20 επί της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος. Η επικάλυψη της στέγης γίνεται με πάνελς θερμομονωτικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα και πλήρωση πολυουρεθάνης.πάχους 100mm. Όμοια, γίνεται και η πλαγιοκάλυψη αυτής. Καθαιρούνται τοίχοι και δημιουργούνται κατάλληλα ανοίγματα για την τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου και συστημάτων συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο. Κατασκευάζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων τύπου «Knauf Thermoprosopsis» πάχους 80mm, με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS80 και EPS 200.Οι οριζόντιες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,00mm βαμμένες και οι κατακόρυφες υδρορροές είναι από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κυκλικούς 4ins βαμμένους. Το κτίριο χρωματίζεται με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Τοποθετείται προπέτασμα (ρολό) ηλεκτροκίνητο. Στο εσωτερικό του κτιρίου και επί του δαπέδου αυτού κατασκευάζονται ειδικές βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικές αγκυρώσεις για την τοποθέτηση των ογκωδών τόρνων βαρέως τύπου του μηχανουργείου.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα