Μεταλλικό Κτίριο

"Συνεργείο Συγκολλητών Ιμαντών"

Η «Ανέγερση Μεταλλικού Κτιρίου Συνεργείου Συγκολλητών Ιμαντών» αφορά το έργο της κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου συνεργείου, στο οποίο επισκευάζονται και συντηρούνται ιμάντες ταινιοδρόμων.

Το κτίριο είναι μονόροφο με πατάρι και χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων.Αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 705,00 τμ, πατάρι εμβαδού 293,00 τμ . και χώρο λεβητοστασίου εμβαδού 56,00τμ, ήτοι συνολικού εμβαδού 1054,00τμ. Το συνολικό του ύψος ανέρχεται στα 8,00μ.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ισόγειο μια μεγάλη αίθουσα εργαστήριο, αποθήκη κλιματιζόμενη, ηλεκτροτεχνείο, χώρο εργαζομένων, γραφεία, αποδυτήρια, λουτήρες, ντουζ και WC. Το πατάρι  είναι ενιαίο και χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Το κτίριο είναι μεταλλική κατασκευή με δύριχτη  στέγη από χάλυβα Fe360 με αντισκωριακή προστασία και χρωματισμένοι με τρεις στρώσεις χρώματος. Το πατάρι είναι σύμμικτη κατασκευή με τραπεζοειδή λαμαρίνα πάνω στην οποία διαστρώνεται οπλισμένο σκυρόδεμα.Η πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη εξωτερικά με θερμομονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης 60mm. Οι οριζόντιες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50mm βαμμένη και οι κατακόρυφες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα κυκλική 4ins βαμμένη.Οι οπτοπλινθοδομές είναι μπατικές και δρομικές με μόνωση και ενισχύονται με σενάζια και επιχρίονται με τρεις στρώσεις επιχρίσματος.Οι επιφάνειες των πλινθοδομών του επιχρίονται και βάφονται, ενώ σε κάποια σημεία χρησιμοποιείται και το εμφανές σκυρόδεμα.Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι κατά κύριο λόγο τοιχοποιΐες δρομικές και μπατικές. Μαρμαρικές εργασίες γίνονται στα κατωκάσια των παραθύρων και των θυρών.

 

Τα δαπεδα είναι βιομηχανικά στο χώρο του εργαστηρίου με επίστρωση από σκληρυντικό υλικό από μίγμα μεταλλικών αδρανών μεγάλης σκληρότητας, μελετημένης κοκκομετρικής σύνθεσης, με πλαστικοποιητικές και συνδετικές ύλες και κατασκευάζεται αρμός διαστολής με πλήρωση διογκωμένης πολυστερίνης και σφραγίζονται με αρμοκάλυπτρα. Τα δάπεδα στους λοιπούς χώρους επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια και σοβατεπιά.Τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο έγχρωμα με διπλούς υαλοπίνακες και ψευτόκασσες. Τα εσωτερικά κουφώματα είναι  αλουμινίου. Οι ψευδοροφές είναι από πλάκες ορυκτών ινών και γυψοσανίδα. Η σκάλα επενδύθηκε με το ίδιο πλακάκι. Στους εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείται για επίστρωση πλάκες πεζοδρομίου. Οι εσωτερικές επιφάνειες των χώρων υγιεινής επενδύονται με πλακάκι. Τα κιγκλιδώματα γίνονται μεταλλικά με κατακόρυφες και οριζόντιες σωλήνες απλού σχεδίου και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή. Η καπνοδόχος του λεβητοστασίου είναι μεταλλική, κυκλικής διατομής με μόνωση. Κτίζεται μέχρι ένα ύψος με οπτοπλινθοδομή, ενώ η απόληξη της επενδύεται με λαμαρίνα που φέρει σχισμές ανά αποστάσεις για την απαγωνή του καπνού.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Η ηλεκτρική παροχή του κτιρίου είναι 3Φ-380V. Οι ηλεκτρικοί πίνακες δέχονται τριφασική τροφοδότηση με μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώματα. Εξωτερικά του ηλεκτροτεχνείου τοποθετείται ο γενικός πίνακας του  κτιρίου και ηλεκτροδοτεί τρεις υποπίνακες. Ο φωτισμός όλων των εσωτερικών χώρων πλην του εργαστηρίου και παταριού έγινε με φωτιστικά λαπτήρων φθορισμού. Στον χώρο του εργαστηρίου τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα τύπου «καμπάνας» με λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 250W. Ο εξωτερικός φωτισμός περιμετρικά του κτιρίου από λαμπτήρες νατρίου με φωτοκύτταρο. Το δίκτυο γείωσης συνδέει όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης και υπάρχει ζυγός γείωσης και τρίγωνο γείωσης. Η αλεξικεραυνική προστασία είναι τύπου κλωβού FARADAY. Το δίκτυο των ασθενών ρευμάτων αναχωρεί από τον κεντρικό πίνακα – κατανεμητή τηλεφωνικών γραμμών από τον χώρο του διαδρόμου. Στον χώρο των ντουζ υπάρχει θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας και στον χώρο των λουτήρων και WC υπάρχουν στεγνωτήρες χεριών.Το σύστημα κεντρικής κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει εξοπλισμό για τις ανάγκες θέρμανσης – ψύξης και ζεστού νερού χρήσης. Τα θερμαντικά σώματα είναι χαλύβδινα και υπάρχουν επίτοιχα αξονικά αερόθερμα ζεστού νερού (fancoils). Στην αποθήκη υπάρχει σύστημα ψύξης – θέρμανσης ανεξάρτητο, λόγω των ευπαθών υλικών. Η δεξαμενή πετρελαίου είναι χαλύβδινη με έλασμα πάχους 3mm. Το σύστημα διαθέτει τετράοδη βάνα (αντιστάθμιση). Η πυρόσβεση επιτυγχάνεται με φορητούς υροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα. Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ με ραφή. Το δίκτυο αποχέτευσης  κατασκευάζεται με σωλήνες PVC και σιφώνια από μολύβι. Υπάρχει μηχανοσίφωνας σε φρεάτιο.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα