Υπόστεγο οχημάτων

"ΣΤΡΔ ΓΑΖΗ"

Η «Κατασκευή υποστέγου οχημάτων 24 θέσεων» αφορά το έργο της κατασκευής βιομηχανικού τύπου μεταλλικού κτιρίου, το οποίο προορίζεται για την στέγαση οχημάτων στο στδο ΓΑΖΗ.

Το κτίριο είναι μονόροφο.Αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 1.152,00 τμ.. Το συνολικό του ύψος ανέρχεται στα 4,00μ, επιπλέον 1,20μ το ζευκτό της στέγης.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ισόγειο ενιαίο χώρο με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα και την μεταλλική κατασκευή με στύλους και στέγη δύριχτη από μεταλλικά ζευκτά.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την μεταλλική κατασκευή με στύλους ΙΡΕ επί των οποίων εδράζεται η δύριχτη  μεταλλική στέγη των ζευκτώναπό χάλυβα Fe360 με αντισκωριακή προστασία και χρωματισμένη με τρεις στρώσεις χρώματος. Δεν υπάρχει πλαγιοκάλυψη και γίνεται επικάλυψη με απλή τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 1mm. Οι οριζόντιες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50mm και οι κατακόρυφες υδρορροές είναι από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνεςΦ4ins.

Τα δάπεδα είναι βιομηχανικά με επίστρωση από σκληρυντικό υλικό από μίγμα μεταλλικών αδρανών μεγάλης σκληρότητας, μελετημένης κοκκομετρικής σύνθεσης, με πλαστικοποιητικές και συνδετικές ύλες και κατασκευάζεται αρμός διαστολής με πλήρωση διογκωμένης πολυστερίνης και σφραγίζονται με αρμοκάλυπτρα. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο φέρει και τα αγκύρια των στύλων της ανωδομής. Οι εκσκαφές επί βραχώδους εδάφους έγιναν με την χρήση εκρηκτικών υλών.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα