Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Σχεδιασμός
Η εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σχεδιασμού φωτοβολταϊκών σταθμών:
1. Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία σε solar plants
2. Πλήρης και βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρομηχανoλογικών και οικοδομικών εργασιών
3. Σύνταξη και υποβολή φακέλου στην ΔΕΔΔΗΕ και έκδοση όλων των απαραιτήτων αδειών στις διάφορες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες


Κατασκευή
Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών με κλειδί στο χέρι, ήτοι:
1. Οικοδομικά έργα / χωματουργικά έργα
 1.1 Εκσκαφή όλων των ειδών
 1.2 Έγχυση και διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος
 1.3 Κατασκευή ή εγκατάσταση τσιμεντένιων και μεταλλικών καναλιών
 1.4 Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών με οικολογική έμπηξη πασσάλων, χωρίς σκυροδέτηση, με το ιδιόκτητο πασσαλομπήκτη τελευταίας  γενιάς (2020)
 1.5 Κατασκευή περίφραξης όλων των τύπων (ΝΑΤΟ, συγκολλητού πλέγματος, κλπ)

2. Ηλεκτρικά έργα
 2.1 Εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών πάνελς
 2.2 Τοποθέτηση και σύνδεσεις καλωδίων
 2.3 Εγκατάσταση και σύνδεση μετατροπέων (inverters), ρύθμιση μετασχηματιστών και συναφών έργων
 2.4 Εγκατάσταση και σύνδεση πινάκων και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
 2.5 Εγκατάσταση συστημάτων CCTV
 2.6 Έλεγχοι, δοκιμές και παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πλήρη λειτουργία
 2.7 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ

3. Συντήρηση
Η εταιρία συνεργάζεται με αναγνωρισμένους συντηρητές ΦΒ και παρέχει υπηρεσίες για περιοδική συντήρηση συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, με συμβόλαια συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως:
 3.1 Πλύσιμο πάνελ με ειδικό εξοπλισμό
 3.2 Αποψίλωση της βλάστησης με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους
 3.3 Επιθεώρηση μετατροπέα και λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού, καθώς και των στοιχείων της γείωσης


Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ διαθέτει τον απαραίτητο ιδιόκτητο εξοπλισμό για την πλήρη καλύψη των αναγκών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο βασικός ιδιόκτητος εξοπλισμός είναι:
1. Πασσαλομπήκτης pile driver Pauselli mod. 1000, 1200 joule για πάσσαλο διαστάσεων 200Χ180Χ4900mm, με σύστημα καθοδήγησης πασάλου STONEX της Mobact, για αυτόματο έλεγχο της πασσαλόμπηξης στα φωτοβολταϊκά έργα. Το σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως το μηχάνημα και το καθοδηγεί ακριβώς πάνω από το σημείο έμπηξης, κατακορυφώνει πλήρως τον ιστό του σφυριού και βρίσκει το τελικό υψόμετρο στέψης πασσάλου. Ο πασσαλομπήκτης καθοδηγείται αυτόματα από το ένα σημείο στο επόμενο ακολουθώντας ένα κάναβο σημείων της τοπογραφικής μελέτης. Το σύστημα αποτελείται από δύο κεραίες GPS, από ένα κλισίμετρο και έναν αισθητήρα βάθους. Ο έλεγχος του μηχανήματος γίνεται μέσω tablet 10ins, το οποίο στέλνει τις εντολές στα υδραυλικά συστήματα του μηχανήματος
2. Φορτηγό τριαξονικό DAF με ανατροπή και γερανό-παπαγαλάκι Effer 20400 (20tm), 5 υδραυλικά-3 μηχανικά για τη μεταφορά υλικών και εργαλείων
3. Περονοφόρο όχημα Heli 25 για μεταφορά και ανύψωση υλικών
4. Επαγγελματικά φορτηγά για μεταφορά προσωπικού, υλικών και εργαλείων
5. Container 12m για ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και υλικών στο εργοτάξιο
6. Εργαλεία για όλους τους τύπους ηλεκτρικών και οικοδομικών εργασιών


Επιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα