Ολοήμερο νηπιαγωγείο

"Πτολεμαΐδα"

Ανέγερση και πλήρης αποπεράτωση του διθέσιου νηπιαγωγείου στην Πτολεμαΐδα στο Ο.Τ. 326, ισογείου, συνολικής επιφανείας 309.41 μ2 σε οικόπεδο έκτασης 479,37 μ2 και περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

• Ανεμοφράκτη 9,24 μ2

• Χώρο υποδοχής και παιχνιδιού 35,67 μ2

• Καθιστικό 15.18μ2

• Τρεις αίθουσες 47,30 μ2 - 44,28 μ2 - 46,27 μ2

• Χώρο συγκεντρώσεων (συνένωση χώρου υποδοχής και της παρακείμενης αίθουσας) 79,95 μ2

• Γραφείο νηπιαγωγών 14,08 μ2

• Κουζίνα 8,66 μ2

• Αποθήκη 6,23 μ2

• WC 24,85 μ2

• Λεβητοστάσιο 18,99 μ2


Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη στέγης (κεραμοσκεπή με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου).


ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

α) Το σκυρόδεμα καθαριότητας είναι C12/15.

β) Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού είναι C20/25.

γ) Ο σιδηρός οπλισμός είναι Β500c.

δ) Σενάζ πάχους 15-20εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευάσθηκαν στο μέσο του ύψους όλων των τοιχοποιιών εσωτερικών και εξωτερικών.Στους εξωτερικούς τοίχους τα σενάζ κατασκευάσθηκαν στη θέσηποδιάς, παραθύρων και εφόσον υπάρχουν θερμαντικά σώματα τοπλάτος αυτών είναι 50,5 έως 51 εκ. και πάχους 12 εκ. ώστε κάτω απότην προεξοχή των 20 εκ. που θα δημιουργηθεί να τοποθετηθούν ταθερμαντικά σώματα.

ε) Μπετόν καθαριότητας προβλέπεται ανεξάρτητα αν γίνει ή όχιεξυγίανση εδάφους.

 

Μετά τις εκσκαφές γίνεται εξυγίανση της στάθμης θεμελίωσης. Επίσηςπεριμετρικά του κτιρίου και για το ύψος από τη στάθμη θεμελίωσης έωςτο διαμορφωμένο έδαφος και για πλάτος 70 εκ. Κατασκευάσθηκε λιθοπλήρωση τάφρων με αργούς λίθους. Η στάθμη του εδάφους, κάτω από την πλάκα ισογείου είναι 0,50μ.κάτω από την στάθμη μπετόν. Το βάθος αυτό αφαιρουμένου του πάχους της πλάκας γεμίζει μεσκύρα σκυροδέματος πάχους 35 εκ. καλά συμπιεσμένα, μετά με στρώμααπό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. καλά συμπιεσμένο και τέλος με ένα στρώμαάμμου λατομείου για εξομάλυνση πάχους 5 εκ.

Στην εξομαλυσμένη επιφάνεια απλώνεται:

α) νάιλον πάχους το λιγότερο 0,3 χιλ.

β) θερμομονωτικό υλικό,

γ) πάλι νάιλον και τέλος η πλάκα δαπέδου ισογείου οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ377. Η πλάκα της εξέδρας οπλίστηκε σύμφωνα με τη στατική μελέτη.

Το θερμομονωτικό υλικό, είναι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης τύπου RΟΟΡΜΑΤΕ SL της DOW με συντελεστήαγωγιμότητας λ = 0,023. Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού είναι 5 εκ.

Μόνωση περιμετρικών τοιχίων - δοκών – υποστυλωμάτωνΗ μόνωση των παραπάνω στοιχείων γίνεται με μονωτικό υλικόαπό εξηλασμένη πολυστυρόλη πάχους 3 εκ. τύπου SΤΥRΟFΟΑΜ ΙΒ μελ= 0,03 και φτάνει μέχρι τους κώνους θεμελίωσης.

 

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ

Οι εσωτερικές τοιχοδομές είναι από οπτοπλινθοδομή 9X9Χ19 (δρομικές) με σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 στο μέσοντου ύψους της τοιχοδομής και αντίστοιχα μπατικές με σενάζ.

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι πάχους 28 εκ. και αποτελούνται από οπτοπλινθοδομή (εξωτερική) πάχους 9 εκ., μόνωση+ κενό = 7 εκ. και οπτοπλινθοδομή πάχους 12 εκ. Επίσης φέρουνσενάζ στο μέσον του ύψους τους.

Στις θέσεις των ανοιγμάτων και όπου υπάρχουν θερμαντικάσώματα τα σενάζ διαμορφώθηκαν σε ποδιές πάχους 12 εκ. καιπλάτους 51 εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.Στο χώρο των WC όλοι οι διαχωριστικοί τοίχοι, φτάνουν σε ύψος 2,20μ. με στέψη από εμφανές οπλισμένο σενάζ με φαλτσογωνίεςστις ακμές.

Τα WC ατόμων με ειδικές ανάγκες  έχουν όλο τον απαραίτητοειδικό εξοπλισμό που προβλέπει η νομοθεσία.

Η μόνωση των εξωτερικών τοιχοδομών είναι από εξηλασμένηπολυστυρόλη τύπου WΑLΜΑΤΕ CW πάχους 5 εκ. με λ = 0,246 της DOW.

 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η επικάλυψη του κτιρίου είναι από κεραμοσκεπή με μόνωση.

Η μόνωση της στέγης γίνεται από πλάκες εξηλασμένηςπολυστυρόλης τύπου WΑLΜΑΤΕ CWν πάχους 5 εκ. με λ = 0,246 της DOW. Tοποθετήθηκε επάνω στο σανίδωμα και είναι εγκιβωτισμένησε πηχάκια πάχους 5 εκ. και πλάτους 6 εκ. παράλληλα στις οριζόντιεςυδρορροές. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ασφαλτόπανο βάρους 2.5χλγ/τ.μ. Η τελική επικάλυψη είναι κεραμίδιαρωμαϊκού τύπου.

Το τμήμα των κατακόρυφων υδρορροών και για ύψος 2 μ. πάνωαπό την στάθμη του διαμορφωμένου περιβάλλοντα χώρου είναι απόσιδηροσωλήνα.

 

ΔΑΠΕΔΑ

Το δάπεδο στις αίθουσες και στο χώρο υποδοχής και παιχνιδιού είναι πλαστικό, οικολογικό τύπου LINOLEUM, σε ρολό χρώματος καισχεδίου, στην κουζίνα και στην αποθήκη είναι λευκό μάρμαρο Κοζάνης αρίστης ποιότητας πάχους 2 εκ., ενώστο γραφείο, στα WC και το λεβητοστάσιο είναι πλακάκια υψηλής.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Όλες οι επιφάνειες στους χώρους υγιεινής επενδύθηκαν μεπλακάκια έως το ανωκάσι των θυρών, αρίστης ποιότητας, όπως και η κουζίνα στη θέσηπου είναι ο πάγκος. Οι ποδιές των παραθύρων  είναι από μάρμαρο λευκό Κοζάνης 3 εκ. στιλβωμένες στο εργοστάσιο, φέρουν ποταμό και εσωτερικά δενπαρουσιάζουν προεξοχή.

Στις θέσεις που τοποθετήθηκαν τα θερμαντικά σώματα οι ποδιές έχουν πλάτος έως 60 εκ. και τοποθετήθηκαν σε δυο τεμάχια (κατάπλάτος).

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Αλουμινίου υαλοστάσια και υαλόθυρες πολύφυλλα, δίφυλλα ήμονόφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με σταθερούς φεγγίτες ήάλλες σταθερές επιφάνειες σύμφωνα με τα σχέδια. Οι υαλόθυρες στοκάτω μέρος φέρουν ταμπλάδες αλουμινίου σάντουιτς με μόνωσητουλάχιστον 4 εκ. εξηλασμένης πολυστυρόλης τύπου DOW.

Οι ψευτόκασσες είναι από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Τα προφίλ είναι σειράς 4000 τύπου ΑΪ.ΡΙΝ - ΕΧΑLCO ευθύγραμμακαι μπιζουτέ χρώματος.Τα λάστιχα είναι ποιότητας PRODUCTA και ο μηχανισμός ανοίγματος - ανάκλυσης RΟΤΟ.

Υαλοπίνακες δίδυμοι μονωτικοί πάχους 4 και 5 χλστ, με διάκενο 12χλστ.Περιλαμβάνονται δε ό,τι έξτρα μηχανισμοί και άλλα δομικά στοιχείαγια την σωστή κατασκευή και λειτουργία. Όπου υπάρχουν παράθυρα σε μεγάλο ύψος ή φεγγίτες φέρουνμηχανισμούς ανοίγματος από το δάπεδο.

 

Β. ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Οι θύρες εισόδου είναι αλουμινίου με μπάρες πανικού.

 

Γ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Σιδηρές κάσσες αναρτήσεως θυροφύλλων από στραντζαριστήλαμαρίνα πάχους 2 χιλ. που γεμίζουν με αριάνι, δρομικού ή μπατικούτοίχου.

Θυρόφυλλα: Πρεσσαριστά συνολικού πάχους 5 εκ. πρεσσαριστά μετελική επιφάνεια Μ.D.F. πάχους 6 χλστ. και επένδυση έγχρωμηςφορμάικας.Πλαίσιο και σκελετός από πήχεις ξυλείας, επένδυση και από τις δύοόψεις με Μ.D.F. και φορμάικα, περιθώρια από πήχεις ξυλείας σκληρής(οξιάς , δρυός, καστανιάς) λουστραρισμένης.

Πτυσσόμενη πόρτα (φυσσούνα) αίθουσας πολλαπλών χρήσεων: Η πόρτα κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τη σελίδα 54 τουοδηγού του ΟΣΚ τεχνικής περιγραφής και την κατασκευαστική λεπτομέρεια: Λ.Τ. 9.2.6. ,9.2.6.1., με μόνη διαφορά η τελική επένδυση έγινε από φορμάικα, αντί για μαόνι και το γέμισμα από εξηλασμένηπολυστυρόλη και όχι διογκωμένη ή χαρτοκυψέλες.

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ντουλάπια - πάγκος κουζίνας (κρεμαστά και βάσεις) τοποθετήθηκαν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια από Μ.D.F. με επένδυση φορμάικας, με σόκορα από μασίφ ξύλο όπως και θυρόφυλλα μεστρογγυλεμένες ακμές. Οι πάγκοι είναι από ντουροπάλ. Η εσωτερική επένδυση είναι από λευκή φορμάικα με ράφια. Στην κουζίνα στις

θέσεις που ο πάγκος σχηματίζει ορθή γωνία κατασκευάσθηκε πορτάκιενιαίο και τοποθετήθηκε και ειδικό περιστρεφόμενο πολυόροφο καλάθισκευών. Κατασκευάσθηκαν στον πάγκο 2 σειρές συρτάρια όλαεπενδεδυμένα.

Επίσης τοποθετήθηκαν: μία ηλεκτρική εστία,νεροχύτης δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής τύπου.

CARON, απορροφητήρας αρίστης ποιότητας καθώς επίσης μπαταρίαζεστού - κρύου νερού, πόμολα κλπ. συμπεριλαμβάνονται. Στις αίθουσες και στα WC τοποθετήθηκαν νεροχύτες απόπορσελάνη σε μορφή πάγκου με γούρνα, με ντουλάπια στο κάτω μέρος.Οι ντουλάπες στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια έχουνράφια ανά 40 εκ. και είναι ίδιας κατασκευής με τα ντουλάπιακουζίνας.Κρεμάστρες ξύλινες τοποθετήθηκαν όπου προβλέπονται.

 

ΣΙΔΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΓΚΕΛΑ

Στα τρία κουφώματα που είναι σε επαφή με το δρόμο τοποθετήθηκαν σιδεριές ασφαλείας με σχέδιο.

Η περίφραξη είναι συνολικού ύψους 1,50μ. σύνθετου σχεδίου καιχρώματος και βάφτηκε με ηλεκτροστατική βαφή.

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ: Οι εξωτερικοί χρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ: Οι εσωτερικοί χρωματισμοί με οικολογικάχρώματα. Όλες οιεσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες εκτός των WC, αποθήκης καιλεβητοστασίου σπατουλαρίστηκαν πριν την βαφή.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναρτημένο μεταλλικό στέγαστρο διαστάσεων 3,90*2,20 μ. τοποθετηθηκε εξωτερικά στο χώρο της εισόδου. Είναι οριζόντιο,αναρτημένο, με μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με τη σχετικήκατασκευαστική λεπτομέρεια και με πλήρωση από κρύσταλλαασφαλείας ΤΡΪΡΪ-ΕΧ σε χρώμα οινοπνευματί.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΟΡΟΣ

Η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου περιλαμβάνει:

• Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακες 40*40 εκ. σε χρώμα καφέ, που καλύπτουν επιφάνεια 65 τ.μ.

• Ξύλινη πέργκολα διαστάσεων 3,15*4,75μ. με ένα υποστύλωμα στηγωνία στο οποίο εδράζεται ξύλινη δοκός (8*20 εκ.) η οποία φέρει 7ξύλινες τεγίδες (5*15 εκ.) εγκάρσια τοποθετημένες. Το υποστύλωμαείναι από μπετόν 25*25 εκ. με επιμελημένο ξυλότυπο βαμμένο μετσιμεντόχρωμα σε ώχρα. Η ξύλινη δοκός (8*20 εκ.) από ξύλοπεύκου συνδέεται με το υποστύλωμα μέσω ξύλινης πλάκαςστήριξης στην οποία βιδώνεται με μεταλλικές γωνιές. Η ξύλινηπλάκα στήριξης βιδώνεται με μπουλόνια στα σίδερα τουοπλισμού του μπετονένιου υποστυλώματος. Οι 7 εγκάρσιες ξύλινεςτεγίδες (5*15 εκ.) σφηνώνονται σε εγκοπές της δοκού και προεξέχουν από αυτήν κατά 30 εκ. ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι 62 εκ.

• Αδιάβροχη τέντα επιφανείας 15 τ.μ. από καραβόπανο, χρώματοςτυρκουάζ με μηχανισμό, η οποία σύρεται πάνω σε 2 σωλήνεςαλουμινίου διαμέτρου Γ' και τυλίγεται σε ανοξείδωτο άξοναδιαμέτρου 70χιλ. Ο μηχανισμός είναι εισαγωγής χειροκίνητος,

• Καθιστικά ευθύγραμμα διαστάσεων 1.20*0.40 μ. (4 τεμάχια) κάτωαπό την πέργκολα. Εχουν βάση από οπλισμένο σκυρόδεμαC12/15 διατομής 12 εκ. ο ξυλότυπος είναι επιμελημένος και τομπετόν βάφηκεί με τσιμεντόχρωμα σε χρώμα ώχρα και φέρεισκωτία. Το κάθισμα κατασκευάσθηκε από ξύλινα τεμάχια από ξύλο πεύκου εγκάρσια τοποθετημέναδιατομής 5*10 εκ. και μήκους 40 εκ. Τα ξύλινα τεμάχια είναιεμποτισμένα με κατάλληλα υλικά ώστε να αντέχουν σε όλες τιςκαιρικές συνθήκες ενώ βιδώθηκαν με βίδες στη βάση απόμπετόν μέσω ξύλινων πηχακίων από το ίδιο ξύλο διατομής 5*10 εκ.και μήκους 40 εκ.

• Παιδική χαρά που περιλαμβάνει:
1. δύο πολυσύνθετα όργαναπολλαπλών δραστηριοτήτων: α) τύπου Αργώ Ε388 με μεγάλοπύργο, εξέδρα, ξύλινη άνοδο, γέφυρα και τσουλήθρα, β) τύπουΛωτός ΕΝ466 με πύργο, σκάλα ανόδου και τσουλήθρα
2. μύλομεταλλικό τύπου ΕΝ263
3. τραμττάλα ελατηρίου με ζωάκια τύπου ΕΝ638
4. βαρκούλα για 4 παιδιά τύπου Ε273

• Επιφάνεια 0,105 στρ. φυτεμένη με γρασίδι (περιλαμβάνεται και ηπαιδική χαρά)

• Φύτευση 11 δέντρων (φιλύρες) περιμετρικά

• Φύτευση 6 θάμνων (πυξάρια).

• Αρδευτικό δίκτυο με pοp-υp και σταγόνες.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα