Εκκλησία

"Κόμανος"

Αφορά την αποπεράτωση ενός Ιερού Ναού, ναοδομικού τύπου Αθωνικού εγγεγραμμένου σταυροειδούς (με χορούς και λιτή) και διαθέτει υπόγειους χώρους. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα εξυπηρετεί το νέο οικισμό Κομάνου και στη θέση Κουρί Πτολεμαΐδας, στο Ο.Τ. 82. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 2177,70μ2 και υψομετρική διαφορά από το ψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο 6,92μ.

Το έργο περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

ΙΣΟΓΕΙΟ:  ΝΑΡΘΗΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΝΑΟΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΡΕΑ 466,76 μ2

ΟΡΟΦΟΣ :  ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΣ 56,00μ2

ΥΠΟΓΕΙΟ:  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 360,89 μ2

Οι επεμβάσεις στο ναό αφορούν σε:

 • Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (νέες κατασκευές)
 • Επικαλύψεις, επιστρώσεις επενδύσεων, επικεραμώσεις (επεμβάσεις).
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, κιόνων, κιονόκρανων, Η/Μ εξοπλισμού και ειδών υγιεινής (εξοπλισμός)
   

Στο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες:

Οικοδομικές

 • Εξωτερική επένδυση με κτιστή πέτρα
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Επικεραμώσεις στέγης σε επίπεδες και σφαιρικές επιφάνειες
 • Μαρμάρινες επενδύσεις
 • Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
 • Τοποθέτηση μαρμάρινων κιόνων, εξωτερικών ποδιών παραθύρων, μαρμάρινων
 • κορνιζών και κιονοκράνων
 • Θύρες αλουμινίου ταμπλαδωτές με εμφάνιση ξύλου
 • Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
 • Παράθυρα αλουμινίου με εμφάνιση ξύλου
 • Χρωματισμοί εσωτερικά
 • Τοποθέτηση εξωτερικών ξύλινων κιγκλιδωμάτων
 • Πλακοστρώσεις περιβάλλοντα χώρου

Ηλεκτρομηχανολογικές

 • Εσωτερικός ηλεκτροφωτισμός
 • Εξωτερικός ηλεκτροφωτισμός
 • Θέρμανση
 • Ψυκτικό συγκρότημα
 • Πυρανίχνευση
 • Πυρόσβεση
 • Αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση

 

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα