Πολιτιστικό Κέντρο

"Καρυοχώρι"

«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου», ενός σύγχρονου Πολιτιστικού

Κέντρου με παραδοσιακά στοιχεία και με την ύπαρξη αίθουσας νέων και βιβλιοθήκης για την δημιουργία δραστηριοτήτων και χώρου συνεύρεσης της νεολαίας.

Το κτίριο είναι διώροφο με ένα μικρό τμήμα μονώροφο καθώς και τμήμα υπογείου.

Αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 62.78 τμ, ισόγειο εμβαδού 206,02 τμ όροφοεμβαδού 58,33 τ.μ. και ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 38,07τμ.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ισόγειο μια μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το χώρο εισόδου - καθιστικού, μαγειρείο με μικρή αποθήκηκαι τα WC του κοινού. Στο β' όροφο μια αίθουσα συνεδριάσεων με βιβλιοθήκη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς και ένα καθιστικό για νέους. Το υπόγειοπεριλαμβάνει αποθήκες και λεβητοστάσιο. Το κέντρο διαθέτει και στους δύοορόφους στεγασμένους εξωτερικούς χώρους για υπαίθριες δραστηριότητες.

Το κτίριο επενδύθηκε με πέτρα τοπική, πελεκητή, σε όλο το διώροφο τμήμα του.

Οι υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες του επιχρίσθηκαν και βάφτηκαν, ενώ σε κάποιασημεία χρησιμοποιείται και το εμφανές σκυρόδεμα. Το διώροφο τμήμα στεγάζεταιμε ξύλινη στέγη, ενώ το μονώροφο έχει δώμα. Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι κατάκύριο λόγο τοιχοποιΐες δρομικές και μπατικές από οπτοπλινθοδομή. Τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες. Τα εσωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα στο χρώμα των εξωτερικών. Οι ψευδοροφές είναι από γυψοσανίδα. Η οροφή του ορόφου στα ακάλυπτα τμήματα της (και των ημιυπαιθριων) γίνεται από εμφανές σκυρόδεμα. Τα δάπεδα επιστρώθηκαν με τετράγωνες πλάκες λευκού μαρμάρου. Η σκαλα επενδύθηκε με το ίδιο μάρμαρο. Στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και Δ Σ τοποθετήθηκε ξύλινο δάπεδο από ξυλεία στην απόχρωση της καστανιάς. Στους εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείται για επίστρωση το ίδιο μάρμαρο αλλά με την τεχνική του χτυπητού. Οι εσωτερικές επιφάνειες των χώρων υγιεινής επενδύθηκαν με ψηφίδα. Τα κιγκλιδώματα γίνονται μεταλλικά με κατακόρυφες και οριζόντιες λάμες βαμένες με ηλεκτροστατική βαφή. Έχουν κουπαστή από ξυλεία απόχρωσης καστανιάς. Η καπνοδόχος του λεβητοστασίου είναι μεταλλική, κυκλικής διατομής με μόνωση. Κτίζεται μέχρι ένα ύψος με οπτοπλινθοδομή, ενώ η απόληξη της επενδύεται με λαμαρίνα που φέρει σχισμές ανά αποστάσεις για την απαγωνή τουκαπνού.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτωκατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Κατασκευή της κεντρικής θέρμανσης.

Στο χώρο του Λεβητοστασίου τοποθετήθηκε χαλύβδινος λέβητας με όλατα απαραίτητα εξαρτήματα σύμφωνα με την μελέτη.   Η δεξαμενή καυσίμου είναι από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 2,00μ3.Το δίκτυο των σωληνώσεων κατασκευάσθηκε από χαλκοσωλήνεςστις κατακόρυφες οδεύσεις και από πλαστκούς σωλήνες στις οριζόντιες οδεύσεις.Τα θερμαντικά σώματα είναι πάνελς. Η καπνοδόχος είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου 18 εκ απόανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mmκαι μόνωση πετροβάμβακα πάχους 3εκ και ο θερμοστάτης τοποθετήθηκε σε κατάλληλη θέση στην είσοδο του κτιρίου.

 1. Ηλεκτρική εγκατάσταση
 • Τοποθετήθηκε Γενικός Πίνακας μεταλλικού τύπου ερμαρίου επίτοιχος προστασίας ΙΡ 65, 4*24 θέσεων.
 • Τοποθετήθηκε Πίνακας μεταλλικού τύπου ερμαρίου επίτοιχος προστασίας ΙΡ 65, 3 σειρών στο υπόγειο και στον όροφο.
 • Τοποθετήθηκε Πίνακας μεταλλικού τύπου ερμαρίου επίτοιχος προστασίας ΙΡ 65, 3*24θέσεων στο λεβητοστάσιο.
 • Τοποθετήθηκαν φωτιστικά στην οροφή κάθε αίθουσας και σταχωλ.
 • Η καλωδίωση τους έγινε με καλώδιο ΝΥΜ 3*1,5mm2 μέσα σεσωλήνα σπιράλ.
 • Τοποθετήθηκανδιακόπτες και ρευματοδότες σε όλες τιςαίθουσες και διαδρόμους.
 • Για τον φωτισμό των WC το καλώδιο, που χρησιμοποιήθηκε από τοκεντρικό κουτί διακλάδωσης είναι ΝΥΥ3*1,5mm2.
 • Τοποθετήθηκε δίκτυο υπολογιστών στην αίθουσα νέων και στην αίθουσα ΔΣ στον όροφο.

 

 1. Πυρασφάλεια
 • Τοποθετήθηκε πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών
 • Τοποθετήθηκανπυροσβεστήρες κόνεως τύπου Ρα φορητοί 6 κιλών
 • Τοποθετήθηκε πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα φορητόςγομώσεως 12 κιλών
 • Τοποθετήθηκε πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 κιλών
 • Τοποθετήθηκανφωτιστικά ασφαλείας
 • Τοποθετήθηκε Ανιχνευτής Ιονισμού καπνού σημειακής αναγνώρισης
 • Τοποθετήθηκε Ανιχνευτής Θερμοδιαφορικός σημειακής αναγνώρισης
 • Τοποθετήθηκε Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο 0.48*0.50*0.18μ
 • Τοποθετήθηκε Πόρτα λεβητοστασίου πυράντοχη με μηχανισμό επαναφοράς με απ.Δ.Π.F60'

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα