Πολιτιστικό Κέντρο

"Κομνηνά"

«Κατασκευή Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Κομνηνών» ενός σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου με παραδοσιακά στοιχεία και με την ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την δημιουργία δραστηριοτήτων και χώρου συνεύρεσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το κτίριο είναι μονόροφο με υπογείου και κουζίνα.

Αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 83,87 τμ, ισόγειο εμβαδού 381,20 τμ . και ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 44,25 τμ

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ισόγειο μια μεγάλη αίθουσαπολλαπλών χρήσεων , το χώρο εισόδου, κουζίνα με μικρή αποθήκηκαι τα WC του κοινού και ΑΜΕΑ. Στο υπερυψωμένο τμήμα του ισογείου, πάνω από το υπόγειο υπάρχουν τα γραφεία. Το υπόγειοπεριλαμβάνει αποθήκες και λεβητοστάσιο. Το κέντρο διαθέτει στεγασμένους εξωτερικούς χώρους για υπαίθριες δραστηριότητες.

Στο κτίριο οι επιφάνειες του επιχρίονται και βάφονται, ενώ σε κάποιασημεία χρησιμοποιείται και το εμφανές σκυρόδεμα. Το κτίριο στεγάζεταιμε ξύλινη στέγη. Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι κατάκύριο λόγο τοιχοποιΐες δρομικές και μπατικές από οπτοπλινθοδομή με μόνωση. Τα εξωτερικάκουφώματα είναι από PVC έγχρωμα με διπλούς υαλοπίνακες. Τα εσωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα. Οι ψευδοροφές είναι από γυψοσανίδα.. Τα δάπεδα επιστρώθηκαν με τετράγωνες πλάκες λευκού μαρμάρου. Η σκαλα επενδύθηκε με το ίδιο μάρμαρο. Στους εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείται για επίστρωση το ίδιο μάρμαρο αλλά με την τεχνική του χτυπητού. Οι εσωτερικές επιφάνειες των χώρων υγιεινής επενδύονται με πλακάκι. Τα κιγκλιδώματα γίνονται μεταλλικά με κατακόρυφες και οριζόντιες λάμες σύνθετου σχεδίου, βαμένες με ηλεκτροστατική βαφή. Έχουν κουπαστή από ξυλεία απόχρωσης καστανιάς. Η καπνοδόχος του λεβητοστασίου είναι μεταλλική, κυκλικής διατομής με μόνωση. Κτίζεται μέχρι ένα ύψος με οπτοπλινθοδομή, ενώ η απόληξη της επενδύεται με λαμαρίνα που φέρει σχισμές ανά αποστάσεις για την απαγωνή τουκαπνού.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτωκατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
 7. Σηπτική δεξαμενή και  απορροφητικός βόθρος με μηχανοσίφωνα.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Κατασκευή της κεντρικής θέρμανσης

Στο χώρο του Λεβητοστασίου τοποθετήθηκε χαλύβδινος λέβητας 100.000Kcal/H με όλατα απαραίτητα εξαρτήματα σύμφωνα με την μελέτη. Η δεξαμενή καυσίμου είναι από μεταλλική κατασκευή, χωρητικότητας 4,00 μ3.Το δίκτυο των σωληνώσεων κατασκευάσθηκε από σιδηροσωλήνες.Τα θερμαντικά σώματα είναι πάνελς και fancoils. Η καπνοδόχος είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου 18 εκ απόανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mmκαι μόνωση πετροβάμβακα πάχους 3εκ και ο θερμοστάτης τοποθετήθηκε σε κατάλληλη θέση στην είσοδο του κτιρίου.

 1. Ηλεκτρική εγκατάσταση
 • Τοποθετήθηκε Γενικός Πίνακας μεταλλικού τύπου εντοιχισμένοςπροστασίας ΙΡ 30, διαστάσεων 62x50cm.
 • Τοποθετήθηκε Πίνακας μεταλλικού τύπου εντοιχισμένος προστασίας ΙΡ 30, διαστάσεων 50x35cm.
 • Τοποθετήθηκε Πίνακας μεταλλικού τύπου εντοιχισμένος προστασίας ΙΡ 30 στο λεβητοστάσιο.
 • Τοποθετήθηκαν φωτιστικά στην οροφή κάθε αίθουσας και σταχωλ.
 • Η καλωδίωση τους έγινε με καλώδιο ΝΥΜ μέσα σεσωλήνα σπιράλ.
 • Τοποθετήθηκανδιακόπτες και ρευματοδότες σε όλες τιςαίθουσες και διαδρόμους.
 • Τοποθετήθηκε δίκτυο υπολογιστών.

 

 1. Πυρασφάλεια
 • Τοποθετήθηκε πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών.
 • Τοποθετήθηκανπυροσβεστήρες κόνεως τύπου Ρα φορητοί 6 κιλών
 • Τοποθετήθηκε πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα φορητόςγομώσεως 12 κιλών
 • Τοποθετήθηκε πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως12 κιλών
 • Τοποθετήθηκανφωτιστικά ασφαλείας
 • Τοποθετήθηκε Ανιχνευτήςπυρκαϊάς πλήρης φωτοηλεκτρονικός με βάση οροφής διευθυνσιοδοτημένος.
 • Τοποθετήθηκε Ανιχνευτής Θερμοδιαφορικόςμε βάση οροφής διευθυνσιοδοτημένος.
 • Τοποθετήθηκε Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο 0.48*0.50*0.18μ
 • Τοποθετήθηκε Πόρτα λεβητοστασίου πυράντοχη με μηχανισμό επαναφοράς με απ.Δ.Π.F60'
 • Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο, πιεστικό πλήρες, μανομετρικού 65ΜΣΥ στα 25μ3/h
 • Δεξαμενή νερού πυρόσβεσης από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

 

 1. Αντικεραυνική προστασία
 • Αλεξικέραυνο κρυστάλλων χαλαζία, ακτίνας προστασίας 100μ και εντάσεως 30ΚΑ.

 

 1. Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
 • Τηλεφωνικός κατανεμητής μιας οριολωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 5 σειρές
 • Τηλεφωνοδότης  8 επαφών.
 • Αγωγός τύπου γ΄ μετά θερμοπλαστικής μονώσεως 0,8mmΦ2*0,8mm
 • ΚαλώδιοJ-Y(ST) yJ-Y(ST)Y, στατικής θωρακίσεως.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα